Privacyverklaring

Gevestigd : Reinevaarstraat 15, 5044 HD, Tilburg
Kamer van Koophandel te Tilburg nummer 180 66 879


Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Sogno Catering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sogno Catering, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sogno Catering verstrekt.

Sogno Catering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres

Waarom Sogno Catering gegevens nodig heeft.
Sogno Catering verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Sogno Catering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Sogno Catering gegevens bewaart?
Sogno Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Sogno Catering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Sogno Catering worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden doorgaans gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sogno Catering gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Sogno Catering maakt (nog) geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sogno Catering bij Google zoekresultaatpagina’s zouden kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info{at}sognocatering.nl. Sogno Catering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Sogno Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sogno Catering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sogno Catering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sogno Catering op via info{at}sognocatering.nl

De website www.sognocatering.nl is een website van Sogno Catering.
Sogno Catering is bereikbaar via telefoonnummer 013-542 37 36 of per mail via info[at]sognocatering.nl
Per post is Sogno Catering te bereiken via: Sogno Catering, Reinevaartstraat 15 te 5044 HD Tilburg